Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

20.04.2018

 

UPM-Kymmene og dets datterselskaber ("UPM") er forpligtede til at respektere og beskytte dit privatliv. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvilke typer personlige oplysninger UPM indsamler om dig, når du besøger vores websted eller bruger vores tjenester, der er tilgængelige via webstedet ("Tjenester"), hvor de kan bruges og behandles, og hvordan disse oplysninger beskyttes. I denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er "Personlige oplysninger" oplysninger, der kan identificere dig som enkeltperson, og som enten angives af dig, når du bruger vores tjenester, og/eller indhentes via alternative kanaler.

Vi kan opdatere denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores tjenester, drift og/eller gældende lovgivning. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her.

Selvom denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er beregnet til at beskrive det bredeste omfang af vores aktiviteter til behandling af personlige oplysninger på globalt plan, kan disse aktiviteter være mere begrænset i visse jurisdiktioner på grund af lokale lovkrav.

UPM's websted og tjenester kan indeholde links til andre websteder, som ligger uden for UPM's kontrol, og som ikke er omfattet af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger dækker kun databehandling, som udføres af UPM, ikke af nogen tredjeparter, som driver et websted eller en tjeneste, der anvender eller linker til vores tjenester. Hvis du går til andre websteder ved hjælp af linkene, kan operatørerne af disse websteder indsamle oplysninger fra dig, som vil blive brugt i overensstemmelse med deres erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger, der kan være forskellige fra UPM's.

Når UPM behandler dine personlige oplysninger, overholder vi gældende lovgivning om databeskyttelse. UPM har bestræbt sig på at træffe passende foranstaltninger til beskyttelse dine personlige oplysninger for at forhindre uautoriseret adgang til og forkert brug af oplysningerne.

Vi kan indsamle dine personlige oplysninger, når du besøger vores websted, registrerer eller abonnerer på vores tjenester, bestiller produkter ved hjælp af tjenester, abonnerer på vores nyhedsbreve eller andet materiale eller interagerer med os på anden måde. UPM giver dig besked om de mulige konsekvenser af ikke at levere personlige oplysninger, samt om det er obligatorisk eller frivilligt at levere sådanne oplysninger. 

Når du besøger vores websted eller bruger vores tjenester, kan vi også indsamle oplysninger om din brug af vores tjenester med henblik på at forbedre brugeroplevelsen, forbedre tjenester og analysere brugen af vores websted ved hjælp af cookies og andre tekniske data. Tjenester kan anvende teknologi som f.eks. Google Analytics og Lead Forensics, der angiver visse tekniske oplysninger såsom din computers operativsystem, netværksplacering, browsertype og adressen på et henvisende websted, herunder et virksomhedsnavn. Disse oplysninger alene tillader ikke identifikation af en specifik bruger af vores tjenester og personlige brugeroplysninger, medmindre du selv har angivet dem, og de indeholder heller ikke andre oplysninger, ud fra hvilke du kan identificeres. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, eller ikke ønsker at blive underrettet om, hvornår de placeres, kan du indstille din webbrowser til dette, hvis din browser tillader det. Hvis du vælger at afvise cookies, vil nogle dele af webstedet muligvis ikke fungere korrekt. Vi benytter også tredjepartsværktøjer på vores websted, som kan placere cookies på din computer og bruge sporingsteknologier til at tilpasse din oplevelse. 

Hvis du angiver dine personlige oplysninger (navn, titel, organisation, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, firmanavn, forespørgselsoplysninger osv.) til UPM, kan oplysningerne blive behandlet af UPM med henblik på at levere dine tjenester og opfylde dine anmodninger. Du skal muligvis registrere dig og angive yderligere oplysninger for at få adgang til visse tjenester.

Du kan blive kontaktet af UPM eller deres repræsentant for at få yderligere oplysninger, for at besvare dine spørgsmål, opfylde dine anmodninger, i forbindelse med markedsføring af vores varer og tjenester, opinionsundersøgelser eller produktundersøgelser eller med henblik på den tekniske administration og udvikling af dette websted eller til lignende formål.

Overordnet set behandles indsamlede personlige oplysninger til vores legitime forretningsformål:

  • at levere produkter og tjenester til dig og opfylde dine anmodninger;
  • administration af kunde- og leverandørrelationer og kommunikation;
  • produktudvikling;
  • optimering af brugeroplevelsen på webstedet;
  • markedsføring af vores produkter eller tjenester;
  • udførelse af kunde- og produktspørgeundersøgelser;
  • organisering af begivenheder og udstillinger;
  • at kontakte dig for at give dig oplysninger om vores nye produkter og tjenester og sende dig relateret elektronisk direkte markedsføring, medmindre du har angivet, at du ikke ønsker at blive kontaktet, eller
  • at overholde lovgivning eller gøre os i stand til at opfylde vores juridiske forpligtelser.

UPM har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at begrænse adgangen til personlige oplysninger og for at beskytte dem mod tab, utilsigtet ødelæggelse, misbrug og ulovlig ændring. Adgang til personlige oplysninger gives i det omfang, der er behov for det, til enkeltpersoner (UPM's medarbejdere og tjenesteudbydere), som skal have adgang til personlige oplysninger til de formål, som oplysningerne blev indsamlet til.

UPM opbevarer personlige oplysninger, så længe, det er nødvendigt til de formål, de blev indsamlet til, eller som det er påkrævet for at opfylde de juridiske og/eller lovmæssige krav.

UPM kan videregive dine personlige oplysninger til UPM-datterselskaber uanset deres placering til begrænsede formål, som er beskrevet i afsnittet "Oplysninger vi indsamler og hvordan vi bruger dine personlige oplysninger" ovenfor og kun i det omfang, det er nødvendigt til formålet.

Vi benytter tredjeparts tjenesteudbydere, der gør os i stand til at levere vores tjenester. Sådanne tredjeparter har kun tilladelse til at behandle dine personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, for at de kan levere den tjeneste, vi har bedt dem om. UPM sikrer, at dine personlige oplysninger er fyldestgørende beskyttet, når de deles i UPM og med eksterne parter. Når vi outsourcer tjenester til tredjeparter, sikrer vi gennem kontraktlige tiltag, at personlige oplysninger behandles korrekt og i overensstemmelse med alle gældende love. Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger under nogen andre omstændigheder, medmindre vi har fået dit samtykke, eller videregivelse kræves ved lov.

For at kunne tilbyde dig tjenester (f.eks. hvis vi bruger tredjeparter til at levere tjenester) kan UPM også videregive dine personlige oplysninger til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Ved overførsel af personlige oplysninger uden for EØS tages der passende tekniske og organisatoriske forholdsregler, såsom EU-standardklausuler, for at sikre dine personlige oplysninger. Modtagerne af sådanne oplysninger er forpligtet til at beskytte fortroligheden og sikkerheden for de personlige oplysninger og må ikke anvende dem til gavn for deres egen forretning.

Du har ret til at få adgang til de personlige oplysninger, som UPM ligger inde med om dig, og anmode om en kopi af disse personlige oplysninger ved at kontakte os på den e-mail adresse eller adresse, som er angivet i afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor. Du har, når det er nødvendigt, ret til at få oplysningerne ændret, rettet eller slettet, hvis de er forkerte, unøjagtige, upræcise eller forældede vedrørende formålet med behandlingen. Du kan blive bedt om at bekræfte din identitet, anføre din anmodning og vil måske blive bedt om yderligere oplysninger om din anmodning.

Hvis din anmodning vedrørende behandlingen af dine personlige oplysninger er blevet afslået, eller hvis du mener, at dine personlige oplysninger ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning for beskyttelse af personlige oplysninger, kan du indbringe sagen for den relevante databeskyttelsesmyndighed.

Du kan også anmode om at begrænse og gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, hvis denne kan krænke dine rettigheder til privatlivets fred. Du har ret til at begrænse behandlingen, hvis du bestrider rigtigheden af oplysninger i den periode, hvor oplysningernes nøjagtighed bliver verificeret, hvis behandlingen er ulovlig, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandling baseret på legitime interesser, indtil en almen legitim interesse i behandling er blevet bekræftet. Når behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.

Du har ret til at fravælge elektronisk direkte markedsføring fra os ved at klikke på frameldingslinket, som findes i alt markedsføringsmateriale, vi sender til dig, og vælge ikke at modtage marketingmateriale fra os fremover.

Hvis du har spørgsmål til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, UPM's behandling af dine personlige oplysninger, eller du ønsker at få adgang til personlige oplysninger, vi har om dig, kan du kontakte:  

UPM-Kymmene Corporation / Privatliv 
Alvar Aallon katu 1, P.O. Box 380
FI-00101 Helsinki, Finland
privacy@upm.com

Du kan også kontakte UPM-datterselskabet i dit land eller din region eller virksomhedens lokale databeskyttelsesansvarlige (hvis relevant).

Du kan finde kontaktoplysninger for UPM-datterselskaber på: www.upm.com/Contact-Us/Pages/default.aspx