Gizlilik beyanı

20.04.2018

 

UPM-Kymmene Corporation ve iştirakleri ("UPM") gizliliğinize saygı gösterilmesine ve gizliliğinizin korunmasına önem verir. Bu Gizlilik Beyanı, web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya web sitesi üzerinden erişerek hizmetlerimizi ("Hizmetler") kullandığınızda UPM'in hangi tür kişisel verileri toplayabileceğini, bu bilgilerin nasıl kullanılıp işlenebileceğini ve nasıl korunacağını açıklar. Bu Gizlilik Beyanında kullanılan "kişisel veri" ifadesi Hizmetlerimizi kullanırken sizin gönderdiğiniz ve/veya alternatif kanallar üzerinden alınmış olan ve sizi bir birey olarak tanımlayabilecek bilgileri kapsar.

Bu Gizlilik Beyanını Hizmetlerimizdeki, faaliyetlerimizdeki ve/veya ilgili yasadaki değişiklikleri içerecek şekilde zaman zaman değiştirebiliriz. Tüm değişiklikler buradan duyurulacaktır.

Bu Gizlilik Beyanı dünya genelinde kişisel veri işleme faaliyetlerimizi en kapsamlı şekilde açıklamayı amaçlasa da, bu işleme faaliyetleri, yerel yasal gereklilikler nedeniyle bazı bölgelerde daha sınırlı olabilir.

UPM'in web sitesi ve Hizmetleri, UPM'in denetiminin dışında olan ve bu Gizlilik Beyanının kapsamına girmeyen diğer web sitelerinin bağlantılarını içerebilir. Bu Gizlilik Beyanı, Hizmetlerimizin bulunduğu ya da Hizmetlerimizle bağlantılı olan bir siteyi ya da hizmeti işleten üçüncü taraflarca değil yalnızca UPM tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerini kapsar. Verilen bağlantıları kullanarak diğer web sitelerine erişim sağlarsanız bu sitelerin operatörleri, sizden bilgi toplayabilir. Bilgiler bu sitelerin gizlilik beyanlarına uygun olarak kullanılacaktır ve bu gizlilik beyanları UPM'in gizlilik beyanından farklı olabilir.

UPM, kişisel verilerinizi işlerken ilgili veri koruma yasalarına uygun hareket edecektir. UPM, kişisel verilerinizin izinsiz erişime açılmasını ve yanlış kullanımını önlemek amacıyla kişisel verilerinizi korumak için gerekli adımları atmaya yönelik tüm çabayı sarf etmiştir.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, Hizmetlerimize kayıt veya abone olduğunuzda, Hizmetleri kullanarak ürün sipariş ettiğinizde, haber bültenlerimize ya da diğer materyallere abone olduğunuzda veya bizimle başka bir şekilde etkileşim kurduğunuzda kişisel verilerinizi toplayabiliriz. UPM, kişisel verilerinizi vermemenizin sonuçları ve bu verileri vermenin zorunluluk mu yoksa gönüllülük esasına mı dayandığı konusunda size bilgi verir.

Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya Hizmetlerimizi kullandığınızda kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek ve Hizmetleri geliştirmek için Hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza dair bilgi toplayabiliriz ve çerezleri ve diğer teknik verileri kullanarak sitemizi nasıl kullandığınızı analiz edebiliriz. Hizmetler, bilgisayarınızın işletim sistemi, ağ konumu, tarayıcı türü ve bir şirket adı dahil referans verilen bir web sitesinin adresi gibi belirli teknik bilgileri sağlayan Google Analytics gibi teknolojileri kullanabilir. Kendiniz vermediğiniz sürece veya kimliğinizin tespit edilebileceği başka bilgileri içermediği sürece bu bilgiler tek başına Hizmetlerimizi kullanan belirli bir kullanıcının kimliğinin tespit edilmesine izin vermez ve kişisel kullanıcı verilerini toplamaz. Tanımlama bilgileri almak istemiyorsanız ya da tanımlama bilgilerinin ne zaman yerleştirildiği hakkında bildirim almak istemiyorsanız web tarayıcınızı (tarayıcınızda bu ayar varsa) bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezleri reddetmeyi seçerseniz sitenin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir. Ayrıca web sitemizde bilgisayarınıza çerezleri yerleştirebilecek üçüncü şahıs araçlarını ve deneyiminizi kişiselleştirmek için takip teknolojilerini kullanıyoruz. 

Kişisel verilerinizi (ad, unvan, kuruluş, e-posta adresi, adres, telefon numarası, şirket adı, sorgulama ayrıntıları gibi) UPM'e verirseniz bilgiler size Hizmetleri sağlamak ve isteklerinizi yerine getirmek amacıyla UPM tarafından işlenebilir. Bazı Hizmetlere erişim sağlamak için kayıt olmanız ve daha fazla bilgi vermeniz gerekebilir.

UPM veya temsilcileri ek bilgiler almak, sorularınızı yanıtlamak veya taleplerinizi yerine getirmek, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi size pazarlamak, görüş alma anketleri, ürün anketleri veya teknik yönetim ve bu sitenin geliştirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda sizinle iletişime geçebilir.

Genel olarak toplanan kişisel veriler, aşağıdaki meşru ticari amaçlarımız için işlenebilir:

  • size ürün ve hizmet sunmak ve taleplerinizi yerine getirmek;
  • müşteri ve tedarikçi ilişkileri yönetimi ve iletişimi;
  • ürün geliştirme;
  • web sitesi kullanıcı deneyimini optimize etmek;
  • ürünlerimizi veya hizmetlerimizi pazarlamak;
  • müşteri ve ürün anketleri düzenlemek;
  • etkinlik ve sergi düzenlemek;
  • sizinle iletişime geçilmesini istemediğinizi belirtmediğiniz sürece yeni ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında size bilgi vermek ve ilgili elektronik doğrudan pazarlama iletişimlerini sağlamak için sizinle iletişime geçmek veya
  • yasalara uymak ya da yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

UPM elindeki kişisel verilere erişimi kısıtlamak ve bu verileri kaybolmaya, yanlışlıkla yok edilmeye, hatalı kullanıma ve kanun dışı değiştirmeye karşı korumak üzere uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almıştır. Kişisel verilere erişim sadece verilerin toplandığı amaç doğrultusunda verilere erişmesi ve verileri bilmesi gereken kişilerle (UPM'in çalışanları ve hizmet sağlayıcıları) sınırlı tutulur.

UPM, kişisel bilgileri toplandıkları amaç doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca veya yasal ve/veya düzenleyici gereklilikleri karşılamak için gerekli olduğu şekilde saklayacaktır. 

UPM, yukarıdaki "Topladığımız bilgiler ve kişisel verilerinizi kullanma yöntemimiz" bölümünde belirtilen sınırlı amaçlar için ve sadece amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan kapsamda kişisel verilerinizi, bulundukları konum neresi olursa olsun, UPM iştirakleriyle paylaşabilir.

Hizmetlerimizi sunmak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılardan yararlanıyoruz. Bu üçüncü tarafların kişisel verilerinizi yalnızca onlardan istediğimiz hizmeti sunmaları için gerekli olduğu sınırlar çerçevesinde işlemesine izin verilir. UPM, kişisel verilerinizin UPM dahilinde ve dışarıdan kişilerle paylaşılırken uygun şekilde korunmasını sağlayacaktır. Üçüncü taraflardan hizmet alımı yaparken kişisel verilerin uygun şekilde ve tüm ilgili yasalara göre işleneceğine dair sözleşmeye dayalı önlemlerin alınmasını sağlarız. İzniniz olmadığı sürece veya kanunen açıklama gerekli olmadığı sürece kişisel verilerinizi hiçbir koşulda açıklamayacağız.

UPM, size Hizmetleri sunmak amacıyla (örneğin Hizmetleri sunmak için üçüncü taraflardan yararlanmamız halinde) kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) dışındaki ülkelere de gönderebilir. Kişisel bilgiler AET dışına gönderilirken kişisel verilerinizi korumak için AB Model Maddeleri gibi uygun teknik ve organizasyonel önlemler alınır. Bu bilgilerin alıcılarından kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaları talep edilecek ve bu kişiler bu bilgileri kendi çıkarları için kullanamayacaktır.

UPM'in sizinle ilgili sakladığı kişisel verilere erişim sağlama ve aşağıdaki "Bize ulaşın" Bölümünde belirtilen e-posta adresinden ya da adresten bize ulaşarak bu kişisel verilerin bir kopyasını isteme hakkınız vardır. Gerektiğinde işleme amacına göre hatalı, yanlış, kesin olmayan ya da tarihi geçmiş veya eskimiş verilerin değiştirilmesini, düzeltilmesini ya da silinmesini isteme hakkına sahipsiniz. Kimliğinizi doğrulamanız, isteğinizi açıklamanız ve isteğinizle ilgili daha fazla bilgi vermeniz istenebilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili isteğiniz reddedilirse veya kişisel verilerinizin ilgili veri koruma yasalarına göre işlenmediğini düşünürseniz konuyu ilgili veri koruma kurumunun dikkatine sunabilirsiniz.

Aynı gizlilik hakkınızı tehlikeye atıyorsa kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını isteyebilir ve bu işleme itiraz edebilirsiniz. Verilerin doğruluğunun teyit edildiği süre boyunca verilerin doğruluğuna itiraz ederken, işleme yasa dışı olduğunda veya meşru gerekçelerle işlemeye itiraz ettiğinizde işlemeyle ilgili geçerli ve meşru bir görüş doğrulanıncaya kadar işlemeyi kısıtlama hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesi onaya bağlı olduğunda onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.

Size gönderdiğimiz tüm pazarlama iletişimlerinde verilen "abonelikten ayrıl" bağlantısına tıklayarak ve ileride bizden pazarlama iletişimleri almamayı tercih ederek doğrudan elektronik pazarlama iletişimleri almamayı seçme hakkına sahipsiniz.

Bu Gizlilik Beyanıyla ve kişisel verilerinizin UPM tarafından işlenmesiyle ilgili sorularınız varsa ya da elimizdeki sizinle ilgili kişisel verilere erişim sağlamak istiyorsanız aşağıdaki adresten iletişime geçebilirsiniz: 

UPM-Kymmene Corporation / Privacy
Alvar Aallon katu 1, P.O. Box 380
FI-00101 Helsinki, Finlandiya
privacy@upm.com

Ayrıca ülkenizdeki veya bölgenizdeki UPM iştirakiyle veya şirketin yerel veri koruma görevlisiyle de (varsa) iletişime geçebilirsiniz.

UPM iştiraklerinin iletişim bilgileri için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin: www.upm.com/Contact-Us/Pages/default.aspx