Gizlilik beyanı

20.04.2018

 

UPM-Kymmene Corporation ve iştirakleri ("UPM") gizliliğinize saygı gösterilmesine ve gizliliğinizin korunmasına önem verir. Bu Gizlilik Beyanı, web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya web sitesi üzerinden erişerek hizmetlerimizi ("Hizmetler") kullandığınızda UPM'in hangi tür kişisel verileri toplayabileceğini, bu bilgilerin nasıl kullanılıp işlenebileceğini ve nasıl korunacağını açıklar. Bu Gizlilik Beyanında kullanılan "kişisel veri" ifadesi Hizmetlerimizi kullanırken sizin gönderdiğiniz ve/veya alternatif kanallar üzerinden alınmış olan ve sizi bir birey olarak tanımlayabilecek bilgileri kapsar.

Bu Gizlilik Beyanını Hizmetlerimizdeki, faaliyetlerimizdeki ve/veya ilgili yasadaki değişiklikleri içerecek şekilde zaman zaman değiştirebiliriz. Tüm değişiklikler buradan duyurulacaktır.

Bu Gizlilik Beyanı dünya genelinde kişisel veri işleme faaliyetlerimizi en kapsamlı şekilde açıklamayı amaçlasa da, bu işleme faaliyetleri, yerel yasal gereklilikler nedeniyle bazı bölgelerde daha sınırlı olabilir.

UPM'in web sitesi ve Hizmetleri, UPM'in denetiminin dışında olan ve bu Gizlilik Beyanının kapsamına girmeyen diğer web sitelerinin bağlantılarını içerebilir. Bu Gizlilik Beyanı, Hizmetlerimizin bulunduğu ya da Hizmetlerimizle bağlantılı olan bir siteyi ya da hizmeti işleten üçüncü taraflarca değil yalnızca UPM tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerini kapsar. Verilen bağlantıları kullanarak diğer web sitelerine erişim sağlarsanız bu sitelerin operatörleri, sizden bilgi toplayabilir. Bilgiler bu sitelerin gizlilik beyanlarına uygun olarak kullanılacaktır ve bu gizlilik beyanları UPM'in gizlilik beyanından farklı olabilir.

UPM, kişisel verilerinizi işlerken ilgili veri koruma yasalarına uygun hareket edecektir. UPM, kişisel verilerinizin izinsiz erişime açılmasını ve yanlış kullanımını önlemek amacıyla kişisel verilerinizi korumak için gerekli adımları atmaya yönelik tüm çabayı sarf etmiştir.