Isikuandmete kaitse teatis

20.04.2018

 

UPM-Kymmene Corporation ja selle tütarettevõtted (edaspidi: UPM) võtavad teie isikuandmete kaitsmist ja privaatsuse austamist väga tõsiselt. Selles isikuandmete kaitse teatises kirjeldatakse, milliseid isikuandmeid UPM koguda võib, kui kasutate meie veebisaiti või saate juurdepääsu meie teenustele meie veebisaidi kaudu (edaspidi: teenused), ning kuidas teie isikuandmeid kasutatakse, töödeldakse ja kaitstakse. Selles teatises tähendavad isikuandmed igasugust teie isiku kindlakstegemist võimaldavat teavet, mille esitate meie teenuste kasutamisel teie ise ja/või mida saadakse teistsuguste kanalite kaudu.

Meil on õigus seda teatist aeg-ajalt ajakohastada, et see vastaks muudatustele meie teenustes, toimimises ja/või kehtivates seadustes. Muudatused esitatakse siin.

Ehkki selle isikuandmete kaitse teatise eesmärk on kirjeldada, kuidas me kogu maailmas kõige laiemas mõttes isikuandmeid töötleme, võivad need töötlemistegevused teatud õigussüsteemides kohalike õiguslike nõuete tõttu piiratud olla.

UPM-i veebisait ja teenused võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele, mis ei ole UPM-i kontrolli all ning mille kohta see isikuandmete kaitse teatis ei kehti. See isikuandmete kaitse teatis kehtib ainult nende andmete kohta, mida töötleb UPM, mitte kolmandad isikud, kes haldavad mistahes saite või meie teenustega seotud või seal lingitud teenuseid. Kui kasutate nende linkide vahendusel teisi veebisaite, võivad nende käitajad koguda teie kohta teavet, mida kasutatakse kooskõlas nende privaatsuspõhimõtetega, mis võivad erineda UPM-i omadest.

Teie isikuandmeid töödeldes järgib UPM kehtivaid andmekaitseseadusi. UPM teeb kõik endast oleneva, et võtta kasutusele vajalikud meetmed, kaitsmaks teie isikuandmeid lubamatu juurdepääsu ja väära kasutamise eest.

 

Isikuandmete kaitse teatis – värbamine

20.04.2018

UPM-Kymmene Corporation, sh tütarettevõtted (edaspidi: UPM) võtavad teie isikuandmete kaitsmist ja privaatsuse austamist väga tõsiselt. UPM-i värbamise isikuandmete kaitse teatises kirjeldatakse, milliseid isikuandmeid me teie kohta koguda võime ning kuidas me värbamistegevuse käigus teie kohta kogutud isikuandmeid töötleme ja kaitseme. Selles teatises tähendavad isikuandmed igasugust teie isiku kindlakstegemist võimaldavat teavet, mis esitatakse meile interneti teel kandideerimisavalduses ja/või muude kanalite kaudu.

UPM-ile avaldust esitades annate meile oma isikuandmed ja kinnitate, et olete huvitatud UPM-is töötamisest. Kandideerida võite ka oma LinkedIni profiili kasutades. Palume teiega e-posti ja tavaposti teel ühenduse saamiseks esitada ainult oma aadress ja e-posti aadress.

Ehkki selle isikuandmete kaitse teatise eesmärk on kirjeldada, kuidas me kogu maailmas kõige laiemas mõttes värbamisega seotud isikuandmeid töötleme, võivad need töötlemistegevused teatud õigussüsteemides kohalike õiguslike nõuete tõttu rohkem piiratud olla.

Teie isikuandmeid töödeldes järgib UPM kehtivaid andmekaitseseadusi. UPM teeb kõik endast oleneva, et võtta kasutusele vajalikud meetmed, kaitsmaks teie isikuandmeid lubamatu juurdepääsu ja väära kasutamise eest.

 

Isikuandmete kaitse teatis – äripartnerid

18.05.2018

UPM-Kymmene Corporation ja selle tütarettevõtted (edaspidi: UPM) võtavad teie isikuandmete kaitsmist ja privaatsuse austamist väga tõsiselt. Selles isikuandmete kaitse teatises kirjeldatakse, milliseid isikuandmeid UPM oma klientide, potentsiaalsete klientide, müüjate, äripartnerite, kellega ollakse ärisuhtes või soovitakse ärisuhtesse astuda, ja nende esindajate kohta kogub, ning kuidas neid isikuandmeid kasutatakse, töödeldakse ja kaitstakse. Selles teatises tähendavad isikuandmed igasugust teie isiku kindlakstegemist võimaldavat teavet, mille esitate teie ise ja/või mida saadakse teistsuguste kanalite kaudu.

Meil on õigus seda teatist aeg-ajalt ajakohastada, et see vastaks muudatustele meie toimimises ja/või kehtivates seadustes. Muudatused esitatakse siin.

Teie isikuandmeid töödeldes järgib UPM kehtivaid andmekaitseseadusi. UPM teeb kõik endast oleneva, et võtta kasutusele vajalikud meetmed, kaitsmaks teie isikuandmeid lubamatu juurdepääsu ja väära kasutamise eest.