Polityka prywatności

20.04.2018

 

UPM-Kymmene Corporation i jej podmioty stowarzyszone („UPM”) są zobowiązane do poszanowania i ochrony prywatności. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, jakiego rodzaju dane osobowe UPM może zbierać na temat użytkownika podczas odwiedzania przez niego naszej strony internetowej lub podczas korzystania z naszych usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej („Usługi”) oraz w jaki sposób mogą być one wykorzystywane i przetwarzane, a także jak są chronione. Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności „dane osobowe” to wszelkie informacje pozwalające na identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej, które zostały przekazane podczas korzystania z naszych Usług i/lub uzyskane za pośrednictwem alternatywnych kanałów.

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych Usługach, działaniach i/lub obowiązującym prawie. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu opisanie najszerszego zakresu naszych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych na całym świecie, jednak w niektórych jurysdykcjach działania te mogą być bardziej ograniczone ze względu na lokalne wymogi prawne.

Strona internetowa i usługi UPM mogą zawierać łącza do innych witryn, które pozostają poza kontrolą UPM i nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje wyłącznie przetwarzanie danych przez UPM, a nie przez podmioty zewnętrzne obsługujące jakąkolwiek witrynę lub usługę zawierającą lub łączącą się z naszymi Usługami. W przypadku uzyskiwania dostępu do innych witryn internetowych za pomocą podanych łączy, operatorzy tych witryn mogą zbierać od użytkownika informacje, które będą wykorzystywane zgodnie z ich oświadczeniami o ochronie prywatności, i które mogą różnić się od zasad UPM.

Przy przetwarzaniu danych osobowych firma UPM będzie przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Firma UPM podjęła odpowiednie działania w celu ochrony danych osobowych, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do takich danych i ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

 

 
 

Polityka prywatności — Rekrutacja

20.04.2018

UPM-Kymmene Corporation, w tym jej podmioty stowarzyszone („UPM”), są zobowiązane do poszanowania i ochrony prywatności. Niniejsza Polityka prywatności UPM przy rekrutacji („Polityka prywatności”) opisuje rodzaje danych osobowych, które możemy gromadzić, a także sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych gromadzonych na temat użytkownika w trakcie działań związanych z rekrutacją. Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności „dane osobowe” to wszelkie informacje pozwalające na identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej, które zostały przekazane podczas korzystania z naszej aplikacji internetowej i/lub uzyskane za pośrednictwem alternatywnych kanałów.

Składając podanie o pracę do firmy UPM, kandydat podaje nam swoje dane osobowe i wyraźnie oświadcza, że jest zainteresowany zatrudnieniem w firmie UPM. Może również przesłać swoje podanie, korzystając z profilu LinkedIn. Prosimy podawać tylko prywatne adresy, które umożliwiają kontakt z kandydatem za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu opisanie najszerszego zakresu naszych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby rekrutacji na całym świecie, jednak w niektórych jurysdykcjach działania te mogą być bardziej ograniczone ze względu na lokalne wymogi prawne.

Przy przetwarzaniu danych osobowych firma UPM będzie przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Firma UPM podjęła odpowiednie działania w celu ochrony danych osobowych, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do takich danych i ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

 

 
 

Polityka prywatności — Partnerzy biznesowi

18.05.2018 r.

UPM-Kymmene Corporation i jej podmioty stowarzyszone („UPM”) są zobowiązane do poszanowania i ochrony prywatności Ta Polityka prywatności opisuje typy danych osobowych, które firma UPM może zbierać na temat klientów, potencjalnych klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych oraz ich przedstawicieli, z którymi pozostajemy w relacji biznesowej lub chcemy ją nawiązać, możliwe sposoby wykorzystania i przetwarzania danych osobowych oraz sposób, w jaki są one chronione. Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności „dane osobowe” to wszelkie informacje pozwalające na identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej, które zostały przekazane lub uzyskane za pośrednictwem alternatywnych kanałów.

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych działaniach lub obowiązującym prawie. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie.

Przy przetwarzaniu danych osobowych firma UPM będzie przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Firma UPM podjęła odpowiednie działania w celu ochrony danych osobowych, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do takich danych i ich niewłaściwemu wykorzystaniu.