Personvernerklæring

20.04.2018

 

UPM-Kymmene Corporation og dets tilknyttede selskaper ("UPM") forplikter seg til å respektere og beskytte personvernet ditt. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke typer personlige data UPM kan samle inn om deg når du besøker nettstedet vårt eller bruker tjenestene våre gjennom nettstedet ("tjenester"), hvordan dette brukes og behandles, og hvordan dette beskyttes. Begrepet personlige data i denne personvernerklæringen innebærer all informasjon som kan identifisere deg som person, enten sendt inn av deg når du bruker tjenestene våre, og/eller som innhentes gjennom alternative kanaler.

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i tjenestene våre, driften og/eller gjeldende lovgivning. Eventuelle endringer vil bli lagt ut her.

Selv om denne personvernerklæringen beskriver den bredeste behandlingen av personlige data globalt, kan disse behandlingsaktivitetene være begrenset i enkelte jurisdiksjoner på grunn av lokal lovgivning.

UPMs nettsted og tjenester kan inneholde koblinger til andre nettsteder, som er utenfor UPMs kontroll og omfattes ikke av denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen dekker bare databehandling som utføres av UPM, og ikke av noen tredjepart som driver andre nettsteder eller tjenester som bruker eller er tilknyttet tjenestene våre. Hvis du går inn på andre nettsteder via koblinger, kan de som driver disse, samle inn informasjon om deg og bli brukt i samsvar med personvernerklæringen deres. Denne kan avvike fra UPMs personvernerklæring.

UPM behandler personlige data i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse. UPM har iverksatt relevante tiltak for å beskytte din personlige informasjon for å forhindre uautorisert og feil bruk.

Vi kan samle inn personlige data når du besøker nettstedet vårt, registrerer deg eller abonnerer på tjenestene våre, bestiller produkter ved å bruke tjenestene, abonnerer på nyhetsbrevet vårt eller annet materiale eller samhandler med oss på annen måte. UPM varsler deg om mulige konsekvenser av ikke å oppgi dine personlige data og om det er obligatorisk eller frivillig å oppgi slike data.

Når du besøker nettstedet vårt eller bruker tjenestene våre, kan vi også samle inn informasjon om bruken din av tjenestene våre for å forbedre brukeropplevelsen og tjenestene, og analysere bruken av nettstedet vårt ved å bruke informasjonskapsler og andre tekniske data. Tjenestene kan bruke teknologi, for eksempel Google Analytics, som avslører bestemt teknisk informasjon, som datamaskinens operativsystem, nettverksplassering, nettlesertype og adressen til et henvisende nettsted, inkludert et firmanavn. Denne informasjonen alene tillater ikke identifikasjon av en bestemt bruker av tjenestene våre og innsamling av personlige brukerdata, med mindre du selv har oppgitt dette. Det inneholder heller ikke annen informasjon du kan bli identifisert av. Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, eller ikke ønsker å bli varslet om når de lagres, kan du stille inn nettleseren i henhold til dette hvis det er mulig i nettleseren. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler, kan det hende at enkelte deler av nettstedet ikke fungere som de skal. Vi bruker også tredjepartsverktøy på nettstedet vårt som kan plassere informasjonskapsler på datamaskinen og bruke sporingsteknologi for å tilpasse opplevelsen din.

Hvis du oppgir dine personlige data (navn, tittel, organisasjon, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, navn, forespørselsdetaljer, osv.) til UPM, kan informasjonen behandles av UPM for å tilby deg tjenester og svare på dine forespørsler. Du må kanskje registrere deg og oppgi mer informasjon for å få tilgang til enkelte tjenester.  

Du kan bli kontaktet av UPM eller av en representant for UPM for ytterligere informasjon, for å kunne svare på spørsmålene eller forespørslene dine, for markedsføring av gods eller tjenester til deg, for meningsmålinger, for produktundersøkelser eller for teknisk administrasjon og for utvikling av dette nettstedet eller for lignende formål. 

Generelt behandles innsamlede personlige data fordi vi har en legitim interesse i å: 

  • tilby deg produkter og tjenester og svare på dine forespørsler
  • håndtere og legge til rette for kommunikasjon mellom kunde og forhandler
  • utvikle produkter
  • optimalisere brukeropplevelsen av nettstedet
  • markedsføre produktene eller tjenestene våre
  • gjennomføre kunde- og produktundersøkelser
  • organisere arrangement og utstillinger
  • kontakte deg for å gi deg informasjon om de nye produktene og tjenestene våre og sende deg relatert markedskommunikasjon på e-post, med mindre du har oppgitt at du ikke ønsker å bli kontaktet eller
  • overholde lover eller gjøre oss i stand til å oppfylle våre juridiske forpliktelser

UPM har iverksatt nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å begrense tilgangen til personlige data UPM sitter på, og for å beskytte disse mot tap, ødeleggelse ved uhell, misbruk eller ulovlig endring. Tilgangen til personlige data er begrenset til enkeltpersoner, i den grad det er nødvendig, (UPMs ansatte og tjenesteleverandører) som trenger tilgang til data for de formål de ble samlet inn for.

UPM oppbevarer personlig informasjon så lenge det er nødvendig for de formål som de ble samlet inn for, eller som er nødvendig for å oppfylle juridiske og/eller forskriftsmessige krav.

UPM kan dele dine personlige data med UPM-tilknyttede selskaper uavhengig av deres plassering for de begrensede formålene som er beskrevet i avsnittet "Informasjon vi innhenter, og hvordan vi bruker dine personlige data" ovenfor, og bare i den grad det er nødvendig for det formålet.

Vi bruker tredjepartsleverandører for å gjøre det mulig for oss å tilby tjenestene våre. Slike tredjeparter kan bare behandle dine personlige data i den grad det er nødvendig for dem å tilby deg den tjenesten vi har bedt dem om. UPM sørger for at dine personlige data er tilstrekkelig beskyttet når de deles innad i UPM og med eksterne parter. Når vi setter ut tjenester til tredjeparter, sørger vi for at kontrakten vi inngår med dem, tilsier at personlige data skal behandles på riktig måte og i samsvar med all gjeldende lovgivning. Vi kommer ikke til å avsløre dine personlige data under andre omstendigheter, med mindre vi har din tillatelse eller hvis offentliggjøring er påkrevd ved lov.

For å gi deg tjenester (f.eks. hvis vi bruker tredjeparter for å tilby tjenester) kan UPM også overføre dine personlige data til land som ligger utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Når vi overfører personlig informasjon til land utenfor EØS, tas aktuelle tekniske og organisatoriske tiltak, som EU-modellklausuler, for å sikre dine personlige data. Det vil bli krevd at mottakerne av slik informasjon beskytter konfidensialiteten og sikkerheten til den personlige dataen og ikke bruker den til fordel for egen bedrift.

Du har rett til å få tilgang til personlige data som oppbevares av UPM om deg, og be om en kopi av slike personlige data ved å kontakte oss på e-postadressen eller adressen som er oppgitt i avsnittet "Hvordan du kontakter oss" nedenfor. Du har, når det blir nødvendig, rett til å få data endret, utbedret, eller slettet hvis den er feil, unøyaktig, upresis eller utdatert eller foreldet i henhold til formålet med behandlingen. Du kan bli bedt om å bekrefte identiteten din, spesifisere forespørselen din, og du kan også bli bedt om å oppgi mer informasjon om forespørselen din.

Hvis forespørselen som er knyttet til behandlingen av dine personlige data, avvises, eller hvis du mener at dine personlige data ikke har blitt behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse, kan du gjøre relevante datasikkerhetsmyndigheter oppmerksomme på saken.

Du kan også be om å begrense og motsi deg behandlingen av dine personlige data hvis dette går på bekostning av personvernrettighetene dine. Du har rett til å begrense behandlingen hvis du bestrider nøyaktigheten i dataene i perioden nøyaktigheten verifiseres, hvis behandlingen er ulovlig, eller hvis du har innvendinger mot behandlingen basert på legitime interesser, inntil en overstyrende legitim interesse for behandling kan verifiseres. Hvis behandlingen av dine personlige data baseres på samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Du har rett til å avvise all markedskommunikasjon fra oss på e-post ved å klikke på koblingen "avslutt abonnement” i all markedskommunikasjon vi sender deg, og velge ikke å motta markedsføringskommunikasjon fra oss i fremtiden.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, om behandlingen av dine personlige data av UPM, eller hvis du ønsker å få tilgang til personlige data vi har om deg, kan du kontakte: 

UPM-Kymmene Corporation / personvern 
Alvar Aallon katu 1, P.O. Box 380
FI-00101 Helsinki, Finland
privacy@upm.com

Du kan også kontakte det UPM-tilknyttede selskapet i ditt land eller region eller den lokale databeskyttelsesansvarlige i selskapet (hvis aktuelt).

Hvis du vil se kontaktinformasjon for UPM-tilknyttede selskaper, kan du gå til: www.upm.com/Contact-Us/Pages/default.aspx