Personvernerklæring

20.04.2018

 

UPM-Kymmene Corporation og dets tilknyttede selskaper ("UPM") forplikter seg til å respektere og beskytte personvernet ditt. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke typer personlige data UPM kan samle inn om deg når du besøker nettstedet vårt eller bruker tjenestene våre gjennom nettstedet ("tjenester"), hvordan dette brukes og behandles, og hvordan dette beskyttes. Begrepet personlige data i denne personvernerklæringen innebærer all informasjon som kan identifisere deg som person, enten sendt inn av deg når du bruker tjenestene våre, og/eller som innhentes gjennom alternative kanaler.

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i tjenestene våre, driften og/eller gjeldende lovgivning. Eventuelle endringer vil bli lagt ut her.

Selv om denne personvernerklæringen beskriver den bredeste behandlingen av personlige data globalt, kan disse behandlingsaktivitetene være begrenset i enkelte jurisdiksjoner på grunn av lokal lovgivning.

UPMs nettsted og tjenester kan inneholde koblinger til andre nettsteder, som er utenfor UPMs kontroll og omfattes ikke av denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen dekker bare databehandling som utføres av UPM, og ikke av noen tredjepart som driver andre nettsteder eller tjenester som bruker eller er tilknyttet tjenestene våre. Hvis du går inn på andre nettsteder via koblinger, kan de som driver disse, samle inn informasjon om deg og bli brukt i samsvar med personvernerklæringen deres. Denne kan avvike fra UPMs personvernerklæring.

UPM behandler personlige data i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse. UPM har iverksatt relevante tiltak for å beskytte din personlige informasjon for å forhindre uautorisert og feil bruk.