Privacyverklaring

20.04.2018

 

UPM-Kymmene Corporation en zijn dochterondernemingen ("UPM") stellen alles in het werk om uw privacy te eerbiedigen en te beschermen. Deze privacyverklaring beschrijft welke soorten persoonlijke gegevens UPM mogelijk over u verzamelt wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze services die via de website ("Services") worden aangeboden, hoe deze mogelijk worden gebruikt en verwerkt, en hoe ze worden beveiligd. In deze privacyverklaring bedoelen wij met "persoonlijke gegevens" alle informatie waarmee u als individu kan worden geïdentificeerd, die door u is verzonden bij het gebruik van onze services en/of is verkregen via alternatieve kanalen.

Indien nodig zal deze privacyverklaring aangepast worden aan wijzigingen van onze services, werkwijzen en/of toepasselijke wetgeving. Any changes will be posted here.

Hoewel deze privacyverklaring is bedoeld om onze wereldwijde verwerking van persoonlijke gegevens in brede zin te beschrijven, kunnen deze gegevensverwerkende activiteiten in sommige rechtsgebieden door lokale wettelijke vereisten zijn beperkt.

De website en services van UPM kunnen links naar andere websites bevatten, waarover UPM geen controle heeft en die niet onder deze privacyverklaring vallen. Deze privacyverklaring behandelt alleen de verwerking van gegevens door UPM, niet door derden die een site of dienst aanbieden die is opgenomen in of gekoppeld aan onze services. Als u via deze links andere websites bezoekt, verzamelen de providers van deze sites mogelijk informatie over u die zal worden gebruikt in overeenstemming met hun privacyverklaringen, die kunnen verschillen van die van UPM.

Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens zal UPM zich houden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. UPM heeft pogingen ondernomen passende maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen om ongeoorloofde toegang en onjuist gebruik ervan te voorkomen.