Sekretesspolicy

20.04.2018

 

UPM-Kymmene Corporation och dess koncernbolag (UPM) arbetar för att respektera och skydda din integritet. I sekretesspolicyn beskrivs vilka typer av personuppgifter som UPM samlar in om dig när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster tillgängliga på webbplatsen (tjänster). Det beskrivs också hur uppgifterna används, bearbetas och skyddas. Med ”personuppgifter” avses, i enlighet med sekretesspolicyn, all information som kan identifiera dig som individ, antingen information erhållen av dig genom användning av våra tjänster och/eller från alternativa kanaler.

Vi kan komma att uppdatera sekretesspolicyn för att återspegla ändringar i tjänster, verksamhet och/eller tillämpliga lagar. Eventuella ändringar meddelas här.

Den här sekretesspolicyn är avsedd att beskriva hur vi globalt behandlar personuppgifter, men uppgiftsbehandlingen kan inom vissa jurisdiktioner vara mer begränsade på grund av lokala lagkrav.

UPM:s webbplats och tjänster kan ha länkar till andra webbplatser som inte kontrolleras av UPM och inte omfattas av den här sekretesspolicyn. Sekretesspolicyn omfattar endast behandling av personuppgifter som är utförd av UPM och inte av tredje part som driver en webbplats eller tjänst införlivad i eller länkad till i våra tjänster. Om du går in på andra webbplatser via länkarna kan operatörerna för webbplatserna samla in information om dig som används i enlighet med deras sekretesspolicy, vilken kan skilja sig från UPM:s sekretesspolicy.

UPM följer gällande dataskyddslagar vid behandling av personuppgifter. UPM bemödar sig om att vidta ändamålsenliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter för att förhindra obehörig åtkomst och felaktig användning.

 

 
 

Dataskyddsbeskrivning – UPM Skog

10.10.2018 - Uppdaterad 6.9.2021

Behandling av UPM Skogs kunders personuppgifter